Фестываль інтэлектуальнай кнігі

Program festiwalu PRADMOWA 28-29 października

Арганізатары: 

Удзельнікі: 

28 października, sobota, Sala A (parter)

11.30 – 12.00 Rozpoczęcie. Słowo powitalne

12.00 – 12.50 „Filozofia, która mówi po białorusku”. Prezentacja serii „Galeria myśli ludzkiej” wydawnictw Zmitra Kołasa i „Encyklapedyks”. Uczestnicy – Paweł Barkouski, Lawon Barszczeuski, Walancin Akudowicz

13.00 – 13.40 Andrej Chadanowicz. Prezentacja nowej książki „Wiersze”

13.50 – 14.40 Prezentacja książki “Testament Rogwołoda” poety Aleśia Arkusza z udziałem Kastusia Kasiaka i Swiatłany Kul-Sialwiestrawaj

14.50 – 15.50 Dyskusja “Gorące tematy i czerwone flagi w białoruskiej historii”. Moderator Aleś Kirkiewicz

16.00 – 16.50 Prezentacja książki “Ucieczki z Polesia”.
Pisarka Walancina Aksak

17.00 – 18.10 Wykład “Dzikie polowanie króla Stacha” Uładzimira Karatkiewicza: czy warto wracać do lektur szkolnych? Literaturoznawczyni Maryna Kazłouskaja

18.20 – 19.20 Dyskusja “Białorusini – naród etniczny czy polityczny: w poszukiwaniu genezy i cywilizacyjnych oznak narodu?” Moderator – Waler Bułhakau

19.30 – 20.10 Prezentacja książki poetyckiej “Autor ma rację zawsze” poety i dziennikarza radiowego Wiktara Siamaszki

20.20 – 21.00 Prezentacja zbioru piosenek „Piosenki biesiadne” z Siarżukiem Douhuszawym. Warsztat pieśni białoruskiej

21.00 – 23.00 Utwór muzyczno-artystyczny „Kraj poetów (nie)rozstrzelanych”
(Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6A, “Novaja Ziamla”)

 

28 października, sobota, Sala B (1 piętro)

13.00 – 14.20 Warsztaty z ilustracji książkowej od malarki Taćciany Kałacz

14.30 – 15.30 Prezentacja zbioru “CTRL+S” programów EUH „Dziedzictwo Europejskie” i „Rozwój Dziedzictwa Kulturowego” z udziałem Sciapana Sturejki

15.40 – 16.40 Prezentacja projektu “Archiwum czcionek”, doktora w dziedzinie historii sztuki, badaczka kultury wizualnej Aly Pigalskaj

16.50 – 17.50 Prezentacja rocznika historii antropologicznej HOMO HISTORICUS. Тom 7, 2023

18.00 – 19.00 Prezentacja pierwszej antologii białoruskiego gej-piśmiennictwa “Faceci wymykają się spod kontroli” białoruskiego socjolingwista, politologa, pisarza Uladzisława Harbackiego

19.20 – 21.00 Quiz literacki

 

29 października, niedziela, Sala A (parter)

11.00 – 11.50 Prezentacja gry Szlachta wydawnictwa Gutenberg Publisher

12.00 – 13.05 Dyskusja “Specyfika białoruskiej książki na Podlasiu”

13.15 –14.15 Wręczenie nagród zwycięzcom Nagrody im. Adamowicza

14.25 – 15.25 Dyskusja o literaturze więziennej, biorą udział Uladzimir Niaklajeu, Taćciana Niadbaj, Leanid Sudalenka, Jauhenia Dołhaja, moderator – Andrej Chadanowicz

15.35 – 16.35 Dyskusja “Biznes książkowy: komu w emigracji jest potrzebna białoruska książka?” z udziałem białoruskich wydawców. Moderator Aleś Kirkiewicz

16.45 – 17.00 Wręczenie nagród zwycięzcom Nagrody im. Bahuszewicza

17.00 –18.00 “O niczym nie wiedzieliśmy… tu na skraju”. Sprzeciw kulturalny w Białorusi w póżnym okresie ZSRR

18.10 – 18.50 Prezentacja książki “SAM”, autor Uładzimir Niaklajeu

19.00 – 19.45 „Dialogi z Syzyfem. Kamień białoruskiego myślenia”: rozmowa z Walancinem Akudowiczem o nowej książce, filozofii i Białorusi

20.00 – 21.00 Noc (nie)rozstrzelanych poetów. Czytają Andrej Chadanowicz, Kaciaryna Wadanosawa, Taćciana Niadbaj, Uladzimir Niaklajeu, Wiktar Siamaszka

 

29 października, niedziela, Sala B (1 piętro)

12.00 – 12.50 Prezentacja książki “Okrągła Square” Wal Klement

13.00 – 14.15 Warsztaty z tworzenia pocztówek od malarki Taćciany Sawicz

14.25 – 15.25 Praktyki pisemne od Kaciaryny Dabkene

15.35 – 16.35 Spotkanie dla dziennikarzy na temat „Jak profesjonalnie omawiać temat represji na Białorusi”, biorą udział Leanid Sudalenka i Jauhenia Dołhaja. Moderatorka – Zoja Chruckaja

16.45 – 17.40 Prezentacja książek “Wrócimy”, “Uwolnij albo biegnij”, “Babka zwyczajna” poetki i tłumaczki Hanny Komar

17.50 – 18.50 Prezentacja książki “Aleś Bialacki”, kierowniczka PEN Taćciana Niadbaj

19.00 – 19.50 Wykład o Mosze Kulbaku i jego poemacie “Rajsn”, Andrej Chadanowicz